messager
 
call ข้อมูลการติดต่อ
นายนิพล รังวารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
call : 0872170337
นางสาวดวงฤดี ราชคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
call : 0649649888
Social Network
image ประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2567
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมฯ ราชินี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายนิพล รังวารี นายกองค์การบริหาร ส่วนตําบลสุวรรณคามได้เข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2566 ได้แก่...
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ประจำปี พ.ศ. 2567
เวลา 08.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าต่างๆในตลาดสีเขียว ตลาดของคนอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นสินค้าอาหารและผลผลิตจากธรรมชาติ พืชผัก ผลไม้ต่างๆและผลผลิตจากสัตว์อาหาร สินค้าแปลรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร...
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในงานพบการแสดงมากมายหลากหลายรายการ และประกวดเดินแบบผู้นำในชุมชน...
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายนิพล รังวารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง...
 

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพอเพียงท้องถิ่นปลูกผักรักษ์โลก เป็นสถานศึกษาพอเพียง /ศูนย์เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ ๑ อปท. ๑สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ ฯ[21 ธันวาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทยในสถานศึกษา ประจำปี 2566[16 มีนาคม 2566]
 

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
ข้อมูล
cloud_download ผลการดำเนินงาน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder ข่าวภาษี
laptop แผนยุทธศาสตร์
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder รายงานติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
folder คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
folder แผนพัฒนาบุคลากร
folder แผนอัตรากำลัง 3 ปี
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
folder ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
folder ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
info ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.สุวรรณคาม (Back Office)
folder การบริหารจัดการลดพลังงาน(ไฟฟ้า)
folder ประกาศ
folder การทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภารกิจของอบต.สุวรรณคาม
info E-Service
check_circle สายด่วน สายตรงผู้บริหาร
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
folder แผนแม่บทสารสนเทศ
ดูเมนูทั้งหมด
ระเบียบ/กฎหมาย

สถิติ sitemap
วันนี้ 38
เดือนนี้2,642
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)55,482
ทั้งหมด 84,876