messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล
cloud_download ผลการดำเนินงาน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder ข่าวภาษี
laptop แผนยุทธศาสตร์
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder รายงานติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
folder คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
folder แผนพัฒนาบุคลากร
folder แผนอัตรากำลัง 3 ปี
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
folder ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
folder ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
info ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.สุวรรณคาม (Back Office)
folder การบริหารจัดการลดพลังงาน(ไฟฟ้า)
folder ประกาศ
folder การทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภารกิจของอบต.สุวรรณคาม
info E-Service
check_circle สายด่วน สายตรงผู้บริหาร
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
folder แผนแม่บทสารสนเทศ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
folder สัญญาจ้างก่อสร้าง
folder ประกาศราคากลาง
folder ประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกวดราคาจ้าง
folder ประกาศผลผู้ชนะ/ใบสั่งซื้อ
folder การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใช้ระบบ e-GP
folder ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
folder ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ
folder ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
folder เชิญชวนประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 124
เดือนนี้2,642
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)55,482
ทั้งหมด 84,876

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ( สมาชิกสภาอบต. จ้างเหมาบริการ ประชาชนทั่วไป นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการ) คลิ้กลิงค์นี้

ลิงค์ (EIT)

QR CODE


image ประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายนิพล รังวารี นายกองค์การบริหาร ส่วนตําบลสุวรรณคามได้เข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2566 ได้แก่...
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ประจำปี พ.ศ. 2567
เวลา 08.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าต่างๆในตลาดสีเขียว ตลาดของคนอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นสินค้าอาหารและผลผลิตจากธรรมชาติ พืชผัก ผลไม้ต่างๆและผลผลิตจากสัตว์อาหาร สินค้าแปลรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร...
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในงานพบการแสดงมากมายหลากหลายรายการ และประกวดเดินแบบผู้นำในชุมชน...
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายนิพล รังวารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง...
No Gift Policy
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลสุวรรณคาม ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

camera_alt ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ออกพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566[15 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ ชุดปฏิบัติการประจำตำบลสุวรรณคาม" อ.นิคมน้ำอูน ลงพื้นที่ มอบเงินทุนช่วยเหลือ จากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ให้แก่ผู้ยากไร้ ,ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลสุวรรณคาม[10 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทยในสถานศึกษา ประจำปี 2566[3 มีนาคม 2566]
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[16 มกราคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องการจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ออกจากบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview82
ประกาศการจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ออกจากบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview81

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder แผนแม่บทสารสนเทศ
แผนแม่บาสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายนิพล รังวารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
โทรศัพท์ : 0872170337
นายนิพล รังวารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
โทรศัพท์ : 0872170337
นางสาวดวงฤดี ราชคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
โทรศัพท์ : 0649649888
นางสาวดวงฤดี ราชคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
โทรศัพท์ : 0649649888
Social Network
เว็บไซด์ภายใน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ