messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
คู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1