messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder กองสวัสดิการสังคม
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
สรุปกิจกรรม ประจำปี 2566 ทั้งหมด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
โครงการผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสุวรรณคาม ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลสุวรรณคาม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
โครงการให้ความรู ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนตำบลสุวรรณคาม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสุวรรณคาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสุวรรณคาม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและรายชื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงในระยะยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
ภาพถ่ายโครงการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
การดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
ฐานข้อมูลประชากรตำบลสุวรรณคาม ณ กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
โครงการพัฒนาคุณชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
โครงการสานพลังสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
โครงการสตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
โครงการสุวรรณคามสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
1 - 20 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3