messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลสุวรรณคาม ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
find_in_page " MOI Wast Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดสกลนครตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคามและตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอนิคมน้ำอูน ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับทีมคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม เพื่อรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ตั้งแต่เส้นบ้านโนนอ่างทองไปสิ้นสุดที่วัดกลางโพธิ์ชัยบ้านหนองปลิงน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสุวรรณคาม สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประมวลจริยธรรมของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม (ประชาชนผู้รับบริการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประมวลจริยธรรม ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม (พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายนิพล รังวารี นายกองค์การบริหาร ส่วนตําบลสุวรรณคามได้เข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2566 ได้แก่ การออกหนังสือรับรองการแจ้ง EHA 9002 และการออกใบอนุญาต EHA 9003 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ เวทีประชุมกรมการจังหวัด ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" นายนิพล รังวารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม เป็นประธานในการอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีความสุข สนุนกสนานและส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็กนักเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนของขวัญ/รางวัลในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
เวลา 08.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุววรรณคามเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ได้จัดจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าต่างๆในตลาดสีเขียว ตลาดของคนอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นสินค้าอาหารและผลผลิตจากธรรมชาติ พืชผัก ผลไม้ต่างๆและผลผลิตจากสัตว์อาหาร สินค้าแปลรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 15.00 - 18.00 น. หากท่านสนใจที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดสามารถนำมาได้เลยที่ตลาดท้องถิ่นสีเขียว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านมีข้อสงสัยในรายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม โทร 042-789169 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10212 |
รายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
1 - 20 (ทั้งหมด 182 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10