messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง (ว่าง)
นายชัทชัย เวียงศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
วิศวกรโยธา
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นายอดิชัย ภาวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายตะวัน รังวารี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า