messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
info แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยว

ลานสาวเสียว ผาเต่าทอง เครดิต : เพจเรื่องอะไรดี

วัดถ้ำน้ำหยาด

วัดถ้ำน้ำหยาด (วัดดงภูทอง)
วัดตัวอย่างแห่งถิ่นอีสาน จากการปฏิปทาของท่านพระครูกิตติสุวรรณคุณ (พระอาจารย์สำราญ กิตติภัทโท) ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่แรกเริ่มจากพลิกฟื้น ผืนป่า ฝ่าอุปสรรค นานา ประการ จากการไม่ต้อนรับ ไม่ยินดี จากผู้คนในพื้นที่ จนมีพื้นที่วัดอยู่ได้ 50 ไร่ ท่านพระครูกิตติสุวรรณคุณ (พระอาจารย์สำราญ กิตติภัทโท) ได้พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับจากผู้คนในท้องถิ่น ชื่อเสียงเริ่มแผ่กระจายออกไปทั้งข้าราชการและประชาชนเริ่มสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมกันอย่างมากมาย อีกทั้ง บริเวณวัดฯ ยังจัดในรูปแบบที่สามารถพักผ่อน คลายจิตใจ ชมนก ชมไม้ เป็นเพื่อนกาย แก่กันและกัน อันก่อให้เกิดเป็นดินแดนความความร่มเย็น เป็นสุข เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม อันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลาย ๆ แห่ง ในบริเวณวัดถ้ำน้ำหยาดและยังพัฒนาถาวรวัตถุ เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับ พุทธบริษัท ทั้ง 4 ที่จะได้เข้ามาเพื่อปฏิบัติธรรม พระกรรมฐาน ให้เป็นพื้นฐานแห่งความศรัทธาปสาทะ และเคารพ เชื่อมั่น เข้าถึงธรรม และพระรัตนตรัยอย่างกว้างขวาง จนกระทั่ง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2545 ได้รับประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีว่า วัดดงภูทอง (วัดถ้ำน้ำหยาด) ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานวิสุงคามสีมา ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี วัดถ้ำน้ำหยาด (วัดดงภูทอง) เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๗ ของจังหวัดสกลนคร เป็นจุดที่สูงที่สุดของอำเภอนิคมน้ำอูน มีเจดีย์ศรีสุวรรณ รูปปั้นพระโพธิสัตย์กวนอิม และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอนิคมน้ำอูน มองไปจะเห็นสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีถ้ำที่หลบภัยของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยท่านพระครูกิตติสุวรรณคุณ (พระอาจารย์สำราญ กิตติภัทโท) เป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดถ้ำน้ำหยาด (วัดดงภูทอง) มีพระเถรานุเถระธุดงค์มาปฏิบัติธรรมจำพรรษามาตลอดอยู่จำพรรษา 1 พรรษาบ้าง 2 พรรษาบ้าง เลยพาญาติโยมเรียกขานนามถ้ำน้ำหยาด เพราะมีน้ำหยดหยาดลงมาจากบนหิน และตั้งอยู่บนภูเขามีพื้นที่ 50 ไร่ เขตอนุรักษ์ 585 ไร่ ที่ตั้ง : เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 บ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
วัดสุวรรณราษฎร์


วัดสุวรรณราษฏร์
วัดสุวรรณราษฏร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของตำบลสุวรรณคาม เนื่องจากเป็นวัดที่ชาวบ้านในชุมชนให้การเคารพนับถือและยังมีสถาปัตยกรรมกรรมที่งดงามและป็นเอกลักษณ์ วัดสุวรรณราษฏร์ตั้งอยูที่ บ้านสุวรรณคาม หมู่ที่ 5 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
สำนักสงฆ์ถ้ำพุงสำนักสงฆ์ถ้ำพุง
สำนักสงฆ์ถ้ำพุง มีหลวงปู่คำตัน เนติปาโรจำพรรษอยู่เป็นสถานที่อันร่มรื่นวิเวกด้วยแมกไม้ยืนต้น ชาวบ้านญาติโยมชาวอำเภอนิคมน้ำอูนให้การเคารพนับถือ สำนักสงฆ์ถ้ำพุงตั้งอยู่ที่ บ้านดงภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว


หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสัมผัส บ้านสุวรรณคาม หมู่ที่ 5 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร และ บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนเล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถแวะชมเพื่อซื้อสินค้าราคาถูกที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้าน