messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องการจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ออกจากบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 82 |
ประกาศ การจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 78 |
ประกาศการจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ออกจากบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 81 |
ประกาศการจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 77 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาบริการซ้อมรถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ทะเบียน บฉ 5409 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76 |
ประกาศผู้ชนะ/ใบสั่งซื้อ ซื้อวัสดุยานพาหะนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประกาศผู้ชนะ/ใบสั้งซื้อ ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์เด็กบ้านหนองปลิงน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ในช่วงปิดเทอมสำหรับโรงเรียนบ้านสุวรรณคาม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยบ้านพุ่ม บ้านหนองปลิงน้อยหมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเวฬุวันหมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอ่างทอง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
1 - 20 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2 3 4