messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการเด็กดีมีวินัย สาระที่ 1 การมีวินัยในตนเอง มีวินัยต่อสังคม ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
ลานกีฬา/สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
รายงานการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
บัญชีอุปกรณ์กีฬาโครงการกีฬาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
รายงานผลการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
โครงการโตไปไม่โกง สาระที่ 4 กระทำอย่างรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
รายงานผลการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมกีฬา ตำบลสุวรรณคาม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดอำเภอนิคมน้ำอูน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
โครงการโตไปไม่โกง ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
ลานกีฬา/สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
โครงการโตไปไม่โกง ประจำปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
รายงานการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 (เมษายน 2562 ถึง กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2