messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ออกพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566[15 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ ชุดปฏิบัติการประจำตำบลสุวรรณคาม" อ.นิคมน้ำอูน ลงพื้นที่ มอบเงินทุนช่วยเหลือ จากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ให้แก่ผู้ยากไร้ ,ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลสุวรรณคาม[10 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทยในสถานศึกษา ประจำปี 2566[3 มีนาคม 2566]
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[16 มกราคม 2566]
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น[12 ตุลาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม จังหวัดสกลนคร ...[9 กันยายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565[18 เมษายน 2565]
ประชาสัมพันธ์การเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี 2565[7 มีนาคม 2565]
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น[16 เมษายน 2563]
โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสุวรรณคาม[23 กรกฎาคม 2562]
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)