messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลสุวรรณคาม ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
find_in_page " MOI Wast Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคามและตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดสกลนครตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องการจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ออกจากบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview81
ประกาศ การจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview77
ประกาศการจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ออกจากบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview80
ประกาศการจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาบริการซ้อมรถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ทะเบียน บฉ 5409 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview76

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ใบสั่งซื้อน้ำมันเดือนเมษายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
ใบสั่งซื้อน้ำมันเดือนเมษายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน