ชื่อเรื่อง : ประกาศการจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อไฟล์ : kHEZvsiTue72919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้