messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ศูนย์รับแจ้งการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
ขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
find_in_page ศูนย์รับแจ้งการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ 238/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ 3/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1