messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศผลผู้ชนะ/ใบสั่งซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒธนธรรม)
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนหย่อมและสวนสมุนไพร)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงน้อย
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์(สวนหย่อมและสวนสมุนไพร) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงน้อย
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ(ุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บฉ 5409 สกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชทีแบบกล่องสำหรับโรงเรียนบ้านสุวรรณคาม (ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2566)
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชทีแบบกล่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงน้อย (ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2566)
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงน้อย)
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดแบบถุง สำหรับศูนย์โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม ภาคเรียนที่2/2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดแบบถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงน้อย ภาคเรียนที่2/2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดรอบองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงน้อย
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงน้อย ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสุวรรณคาม ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 20 (ทั้งหมด 396 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20