messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประเทศไทย ประจำจังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
กิจกรรมมอบนโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
โครงการ ส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สวมใส่ผ้าคราม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เข้าวัดตักบาตรปฏิบติธรรมทุกวันพระ 15 ค่ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
กิจกรรมวันต้นไม้โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1