messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านจัดเก็บรายได้หรือภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านบริการกฎหมาย 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานบริการข้อมูลข่าวสาร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานบริการด้านกฎหมาย 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านสาธารณสุข 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ด้านการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านจัดเก็บรายได้ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2