messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายนิพล รังวารี นายกองค์การบริหาร ส่วนตําบลสุวรรณคามได้เข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2566 ได้แก่ การออกหนังสือรับรองการแจ้ง EHA 9002 และการออกใบอนุญาต EHA 9003 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ เวทีประชุมกรมการจังหวัด ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผู้โพส : admin