messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3