messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
บันทึกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1