messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิงน้อยหมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอ่างทอง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุวรรณคาม หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงภูทอง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิงพุ่ม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิงพุ่ม หมู่ที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุวรรณคาม หมู่ที่ 5 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงภูทอง หมู่ที่ 7 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอ่างทอง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านโนนสุวรรณถึงสายบ้านทันสมัย บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านสุวรรณคามถึงสายบ้านดงสว่าง บ้านสุวรรณคาม หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
สรุปราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านเวฬุวันถึงสายบ้านหนองหลวง บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านเวฬุวันถึงบ้านหนองหลวง บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุวรรณคาม หมู่ที่5 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุวรรณคาม หมู่ที่5 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3