messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570)
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1