messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกวดราคาจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิงน้อยหมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิงน้อย พร้อมเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โนนอ่างทอง หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปลิงน้อย หมู่ 1
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิงน้อย หมู่ 1พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอ่างทอง และเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอ่างทอง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 6 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอ่างทอง หมู่ที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนอ่างทอง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิงพุ่ม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุวรรณคาม หมู่ที่ 5 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 4 พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงภูทอง หมู่ที่ 7 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศเรื่องชี้แจงรายละเอียดรายการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิงพุ่ม หมู่ที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
ระกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสุวรรณคาม หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4