messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปรำจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
สรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ระดับจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1