messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศ เรื่องจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2562 งวดที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2