messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19
ขั้นตอนงานให้บริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29
ขั้นตอนงานให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16

folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
ผู้จัดการมรดก grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview25

folder ขั้นตอนงานให้บริการ
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การเบิก - จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ขั้นตอนงานให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ขั้นตอนและระยะเวลาการฏิบัติราชการ (การประนอมข้อพิพาท) ศูนย์ยุติธรรมตำบลสุวรรณคาม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ขั้นตอนงานให้บริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9