ชื่อเรื่อง : ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคามและตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : 3fHI41jFri40637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้