messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบลสุวรรณคาม
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบลสุวรรณคาม grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16

info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว


ที่ตั้ง
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลสุวรรณคาม มีพื้นที่ทั้งหมด 25 ตร.กม. มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ทางทิศใต้ของตำบลเป็นภูเขาเทือกเขาภูพาน อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลกุดไห อำเภอกุดไห จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนคร จำนวนประชากร/ครัวเรือนของตำบล จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,070 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 4,026 คน เป็นชาย 2,043 คน เป็นหญิง 1,983 คน

แผนที่แสดงแนวเขตหมู่บ้านในเขตตำบลสุวรรณคาม


แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสุวรรณคาม
ผาเต่าทอง ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติได้สร้างให้อยู่เคียงข้างกับลานสาวเสียว สาเหตุที่ได้ชื่อว่า ผาเต่าทอง เนื่องจากบริเวณหน้าผามีก้อนหินที่ถูกจัดเรียงโดยธรรมชาติเมื่อมองไปดูคล้ายรูปเต่า จึงได้เรียกหน้าผาแห่งนี้ว่า ผาเต่าทอง

ผาเต่าทอง


ลานสาวเสียว
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามเนื่องจากเป็นลานหินอยู่ริมหน้าผา สาเหตุที่ได้ชื่อว่า ลานสาวเสียว ก็เพราะว่าบริเวณลานหินอยู่ติดกับหน้าผา เมื่อมองลงไปในหน้าผาจะทำให้เกิดอาการหวาเสียว จึงได้ชื่อว่า ลานสาวเสียว นั่นเอง

ภาพลานสาวเสียว


ถ้ำน้ำหยาด
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร วัดดงภูทอง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดถ้ำน้ำหยาด เพราะมีน้ำหยดหยาดลงมาจากบนหิน มีพระเถรานุเถระธุดงค์มาปฏิบัติธรรมจำพรรษา จึงพาญาติโยมเรียกขานนามว่า วัดถ้ำน้ำหยาด ซึ่งวัดถ้ำน้ำหยาดนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่ 7 ของจังหวัดสกลนคร เป็นจุดที่สูงที่สุดของอำเภอนิคมน้ำอูน มีเจดีศรีสุวรรณ รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอนิคมน้ำอูนมองไปจะเห็นสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีถ้ำที่หลบภัยของผู้ร่วมพัฒนาชาติ

ภาพถ้ำน้ำหยาด


ลานกระบองเพชร
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ภาพลานกระบองเพชรผาหัก
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ผาหัก เป็นหน้าผาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในบริเวณดังกล่าวจะมีถ้ำผาหัก เป็นถ้ำที่อยู่บริเวณเดียวกัน กับผาหัก มีความสวยงามของธรรมชาติที่ประกอบด้วยหน้าผาและถ้ำ

ภาพผาหัก


สนใจเดินทางมาศึกษาดูงานหรือท่องเที่ยว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว