องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

Suwannakam Subdistrict Administration Organization

  
Get Adobe Flash player

เว็บไซด์ภายใน

gif-dla

banner 137 03103401082017

สงเสรมปกครอง

head-4

baner

news-20161015-184636

logo

180207023357

12052016024549am

dla

ราคาน้ำมัน ปตท.

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

         เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2510 ทางกรมชลประทานได้สร้างเขื่อนน้ำอูนเพื่อปิดกั้นลำน้ำอูนที่ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  หมู่บ้านที่อาศัยอยู่เหนือเขื่อน  อันประกอบด้วย

               - ตำบลวาริชภูมิ  อำเภอวาริชภูมิ 

             - ตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  ได้แก่  บ้านห้วยเหล็กไฟ  บ้านหนองปลิง  บ้านหนองเบญจ  บ้านโคกมะนาว  บ้านหนองผักเทียม  บ้านอูนโคกและบ้านหนองบัวบาน  ต้องอพยพขึ้นเหนือเขตน้ำท่วม

         โดยการปกครองของนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน  ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เป็นกิ่งอำเภอนิคมน้ำอูน  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2518  โดยแยกการปกครองจากอำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  และต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ให้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอำเภอนิคมน้ำอูนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

          การปกครองได้แบ่งออกเป็น 4 ตำบล  ได้แก่  ตำบลนิคมน้ำอูน  ตำบลหนองปลิง  ตำบลสุวรรณคาม  และตำบลหนองปลิง  รวม 29 หมู่บ้าน

         ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร   ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542  ตำบลสุวรรณคามมีพื้นที่ทั้งหมด 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอนิคมน้ำอูน  มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด   ประมาณ 70 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางไป – กลับโดยผ่าน อำเภอกุดบาก

              องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 47270  โทรศัพท์/ โทรสาร 042 - 789169

         ตำบลสุวรรณคามมีจำนวนประชากรทั้งหมด  4,068  คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,107 ครัวเรือน เป็นชาย 2,066  คน  เป็นหญิง 2,001  คน 

ผู้บริหาร

นายก2

20046815 1924347571172935 872652031918822826 n

 

จำนวนผู้เข้าชม

221964
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
264
215
1329
218223
264
8736
221964

Your IP: 3.234.250.24
Thu, 01 Oct 2020 03:19:21 +0000

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

หมู่ที่ 1  ตำบลสุวรรณคาม  อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร  47270

โทร 042 - 789169  โทรสาร 042 - 789169

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซด์www.suwannakam.go.th

ไลน์ : @tdm9735m

เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/SuwannakamSAO   ทวิตเตอร์ : www.twitter.com/Suwannakam_SAO

Copyright © 2017 - 2018, Suwannakam. All Rights Reserved.