องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

Suwannakam Subdistrict Administration Organization

  
Get Adobe Flash player

เว็บไซด์ภายใน

gif-dla

banner 137 03103401082017

สงเสรมปกครอง

head-4

baner

news-20161015-184636

logo

180207023357

12052016024549am

dla

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

        

               ที่ตั้ง

               สภาพทั่วไปของตำบล

               ตำบลสุวรรณคาม มีพื้นที่ทั้งหมด 25 ตร.กม. มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ทางทิศใต้ของตำบลเป็นภูเขาเทือกเขาภูพาน

                อาณาเขต

                ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

                ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

                ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลกุดไห อำเภอกุดไห จังหวัดสกลนคร

                ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนคร

                  แผนที่แสดงแนวเขตหมู่บ้านในเขตตำบลสุวรรณคาม

                จำนวนประชากร/ครัวเรือนของตำบล

                จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,070 ครัวเรือน

                จำนวนประชากรทั้งหมด 4,026 คน

                เป็นชาย 2,043 คน      เป็นหญิง 1,983 คน 

               แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสุวรรณคาม

            ผาเต่าทอง

           ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

                           เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติได้สร้างให้อยู่เคียงข้างกับลานสาวเสียว สาเหตุที่ได้ชื่อว่า ผาเต่าทอง เนื่องจากบริเวณหน้าผามีก้อนหินที่ถูกจัดเรียงโดยธรรมชาติเมื่อมองไปดูคล้ายรูปเต่า จึงได้เรียกหน้าผาแห่งนี้ว่า ผาเต่าทอง 

S 38453257

           

             ลานสาวเสียว

             ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

                          เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามเนื่องจากเป็นลานหินอยู่ริมหน้าผา สาเหตุที่ได้ชื่อว่า ลานสาวเสียว ก็เพราะว่าบริเวณลานหินอยู่ติดกับหน้าผา เมื่อมองลงไปในหน้าผาจะทำให้เกิดอาการหวาเสียว จึงได้ชื่อว่า ลานสาวเสียว นั่นเอง

S 38453256

            ถ้ำน้ำหยาด

            ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

                         วัดดงภูทอง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดถ้ำน้ำหยาด เพราะมีน้ำหยดหยาดลงมาจากบนหิน มีพระเถรานุเถระธุดงค์มาปฏิบัติธรรมจำพรรษา จึงพาญาติโยมเรียกขานนามว่า วัดถ้ำน้ำหยาด ซึ่งวัดถ้ำน้ำหยาดนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่ 7 ของจังหวัดสกลนคร เป็นจุดที่สูงที่สุดของอำเภอนิคมน้ำอูน มีเจดีศรีสุวรรณ รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอนิคมน้ำอูนมองไปจะเห็นสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีถ้ำที่หลบภัยของผู้ร่วมพัฒนาชาติ

2067303

 

                ลานกระบองเพชร

                    ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

               ผาหัก 

                   ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

                  ผาหัก เป็นหน้าผาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในบริเวณดังกล่าวจะมีถ้ำผาหัก เป็นถ้ำที่อยู่บริเวณเดียวกัน กับผาหัก มีความสวยงามของธรรมชาติที่ประกอบด้วยหน้าผาและถ้ำ

                สนใจเดินทางมาศึกษาดูงานหรือท่องเที่ยว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม  หรือทางเว็บไซต์ http://www.suwannakam.go.th/

  

 

ผู้บริหาร

นายก2

20046815 1924347571172935 872652031918822826 n

 

ประเมิน ITA 64

 > O1 โครงสร้าง

 > O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 > O3 อำนาจหน้าที่

 > O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 > O5 ข้อมูลการติดต่อ

 > O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 > O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 > O8 Q&A

 > O9 Social Network

 > O10 แผนดำเนินงานประจำปี

 > O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 > O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 > O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 > O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 > O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 > O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 > O17 E-Service

 > O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 > O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 > O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 > O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 > O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

 > O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 > O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 > O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 > O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 > O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 > O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 > O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 > O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 > O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 > O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 > O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 > O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 > O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 > O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 > O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 > O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 > O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 > O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 > O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 > O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 > O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

306647
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
721
444
1511
301801
11216
15039
306647

Your IP: 3.238.88.35
Tue, 20 Apr 2021 15:43:42 +0000

งค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

หมูที่ 1  ตำบลสุวรรณคาม  อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร  47270

โทร 042 - 789169  โทรสาร 042 - 789169

อีเมลล์ : obt.swnk@gmail.com  เว็บไซด์ : www.suwannakam.go.th 

Copyright © 2017 - 2018, Suwannakam. All Rights Reserved.