องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

Suwannakam Subdistrict Administration Organization

  
Get Adobe Flash player

เว็บไซด์ภายใน

gif-dla

banner 137 03103401082017

สงเสรมปกครอง

head-4

baner

news-20161015-184636

logo

180207023357

12052016024549am

dla

ราคาน้ำมัน ปตท.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 68
ประกาศเรื่องข้อบัญญัติการควบคุมหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 68
ประกาศเรื่องข้อบัญญัติว่าด้วยเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 เขียนโดย Super User 71
ประการ เรื่องการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 66
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 59
ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม เขียนโดย Super User 63
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน และแผนส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน เขียนโดย Super User 126
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลลานกีฬาและสนามกีฬาตำบลสุวรรณคาม เขียนโดย Super User 114
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น เขียนโดย Super User 95
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลสุวรรณคาม เขียนโดย Super User 90
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภาวะพึ่งพิง เขียนโดย Super User 90
ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 84
เชิญร่วม บริจาคหนังสือ/วารสาร สภาพดี โครงการกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ "ท้องถิ่นรักการอ่าน" เขียนโดย Super User 94
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 160
ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนังงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เขียนโดย Super User 119
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประขำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม เขียนโดย Super User 85
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคามร่วมใจต้านภัยโควิด-19 โดยการทำหน้ากากอนามัย เขียนโดย Super User 186
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 163
ประชาสัมพันธ์โครงการ " หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต " ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 200
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม เขียนโดย Super User 173

หมวดหมู่รอง

ผู้บริหาร

นายก2

20046815 1924347571172935 872652031918822826 n

 

ประเมิน ITA 64

 > O1 โครงสร้าง

 > O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 > O3 อำนาจหน้าที่

 > O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 > O5 ข้อมูลการติดต่อ

 > O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 > O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 > O8 Q&A

 > O9 Social Network

 > O10 แผนดำเนินงานประจำปี

 > O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 > O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 > O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 > O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 > O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 > O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 > O17 E-Service

 > O18 แผนการ้จ่ายงบประมาณประจำปี

 > O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 > O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 > O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 > O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

 > O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 > O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 > O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 > O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 > O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 > O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 > O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 > O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 > O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 > O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 > O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 > O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 > O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 > O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 > O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 > O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 > O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 > O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 > O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 > O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 > O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

282731
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
183
416
183
279868
2339
16871
282731

Your IP: 3.237.234.213
Sun, 07 Mar 2021 12:00:07 +0000

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

หมู่ที่ 1  ตำบลสุวรรณคาม  อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร  47270

โทร 042 - 789169  โทรสาร 042 - 789169

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซด์www.suwannakam.go.th

ไลน์ : @tdm9735m

เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/SuwannakamSAO   ทวิตเตอร์ : www.twitter.com/Suwannakam_SAO

Copyright © 2017 - 2018, Suwannakam. All Rights Reserved.